Sáng Nay : 1 thanh niên T.ử ᴠ.ᴏɴɢ trong phòng trọ nghi do ” Bế Tắc ” tiền bạc , gia đình …

Sáng Nay : 1 thanh niên T.ử ᴠ.ᴏɴɢ trong phòng trọ nghi do ” Bế Tắc ” tiền bạc , gia đình …

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ɴɢʜɪ ᴅᴏ “ʙế ᴛắᴄ” ᴛɪềɴ ʙạᴄ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛừ ᴄʜốɪ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ɪɴғᴏɴᴇᴛ ᴠề ᴠụ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ 𝟸𝟻 ᴛᴜổɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ở  ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ (ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đã ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ.

ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sự ᴠɪệᴄ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛự ᴛử ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ᴛạɪ địᴀ ʙàɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ (ʜà ɴộɪ).

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ɴɢʜɪ ᴅᴏ ʙế ᴛắᴄ ᴛɪềɴ ʙạᴄ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛừ ᴄʜốɪ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ – Ảɴʜ 𝟷.
ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛʀᴇᴏ ᴄổ ᴛự ᴛử

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ nghi do bế tắc tiền bạc, gia đình từ chối giám định pháp y - Ảnh 1.
ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đượᴄ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟà ɴạɴ ɴʜâɴ ᴅᴏ đầᴜ ᴛư ᴛɪềɴ ảᴏ: “sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴀʏ ᴍượɴ, ᴄầᴍ ᴄố ᴛàɪ sảɴ ᴠà ᴍấᴛ ᴛʀắɴɢ ᴛấᴛ ᴄả, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ᴄʜọɴ ᴄáᴄʜ ǫᴜʏêɴ sɪɴʜ”.

ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ʙố ᴍẹ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴàʏ đã ᴛʜế ᴄʜấᴘ ɴʜà ᴠà ᴄả ᴍảɴʜ đấᴛ để ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʟàᴍ ăɴ. “ʙâʏ ɢɪờ ᴍấᴛ ᴛʀắɴɢ ᴛʜì ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʜọ ʟạɪ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴄáᴄʜ ʀᴀ đɪ. ᴋʜᴏảɴ ɴợ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ᴠẫɴ ᴄòɴ đó ᴠà ʙố ᴍẹ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʀả”, ᴍộᴛ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜɪᴀ sẻ.

Phát hiện thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đɪ đếɴ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴅạɪ ᴅộᴛ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄó ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʏêᴜ ᴠà ɴóɪ ʀằɴɢ: “ᴀɴʜ ʙế ᴛắᴄ ʟắᴍ ʀồɪ”.

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ɴɢʜɪ ᴅᴏ ʙế ᴛắᴄ ᴛɪềɴ ʙạᴄ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛừ ᴄʜốɪ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʏ – Ảɴʜ 𝟸.
xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ

Không có mô tả.

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴄủᴀ ᴘᴠ ɪɴғᴏɴᴇᴛ, ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀᴜ ʟòɴɢ ɴàʏ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ( , ʜà ɴộɪ)  ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đã ʟậᴘ ᴛứᴄ ʙáᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ.
, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ɪɴғᴏɴᴇᴛ, ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ, ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ  , ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄó ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛʀᴇᴏ ᴄổ ᴛự ᴛử ở ᴘʜòɴɢ ᴛʀọ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ . ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ nghi do bế tắc tiền bạc, gia đình từ chối giám định pháp y - Ảnh 2.

ǫᴜᴀ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀɴ đầᴜ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴛʀêɴ ᴛʜɪ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʜìɴʜ sự (ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛáᴄ độɴɢ ɴɢᴏạɪ ʟựᴄ – ᴘᴠ) ᴠà ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ”.

“ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đề ɴɢʜị ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴘʜáᴘ ʏ ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ɴêɴ đã ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʙàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ ᴠề ǫᴜê ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴏɴɢ ᴛụᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ”, ᴠị ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ᴄầᴜ ɢɪấʏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ.

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.