Nóng: Chá.y tàu đang ra khơi đánh cá xa bờ khiến 14 người t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼, ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ hàng tỷ đồng

Nóng: Chá.y tàu đang ra khơi đánh cá xa bờ khiến 14 người t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼, ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ hàng tỷ đồng

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼


̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼í̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼

Nổ tàu cá ở Lý Sơn, 14 người thương vong - KHÁNH HÒA TV
̼V̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼9̼7̼)̼.̼

Tàu cá cháy ngùn ngụt, chìm trên biển, 7 ngư dân may mắn thoát chết | Báo Dân trí
̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼.̼

Tàu cá bốc cháy ngoài khơi, 7 ngư dân thoát nạn - VnExpress

 

T̼ả̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼,̼ ̼H̼.̼V̼.̼S̼.̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼e̼x̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼3̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼á̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼.̼

Xử lý thanh niên phát tán clip sex giữa 1 nam và 2 nữ - Ảnh 1.

̼X̼ử ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼e̼x̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼H̼.̼V̼.̼S̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

Xử lý thanh niên phát tán clip sex giữa 1 nam và 2 nữ - Báo Người lao động

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼3̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼V̼.̼ ̼S̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼á̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼y̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼.̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Z̼a̼l̼o̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.