C.lip ( SÁNG NAY : ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ xe tải đ.è b.ẹp xe con khiến cả gia đình 4 người ᴄ.ʜếᴛ ᴛ.ʜảᴍ )

C.lip ( SÁNG NAY :  ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ xe tải đ.è b.ẹp xe con khiến cả gia đình 4 người ᴄ.ʜếᴛ ᴛ.ʜảᴍ  )

ᴄʟɪᴘ ( sÁɴɢ ɴᴀʏ : ᴋɪɴʜ ʜᴏàɴɢ xᴇ ᴛảɪ đè ʙẹᴘ xᴇ ᴄᴏɴ ᴋʜɪếɴ ᴄả ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟺 ɴɢườɪ ᴄ.ʜếᴛ ᴛ.ʜảᴍ )

ᴄʟɪᴘ: ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ xᴇ “ʜổ ᴠồ” đè ʙẹᴘ xᴇ ᴄᴏɴ ʟàᴍ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ
ᴄʜɪếᴄ xᴇ “ʜổ ᴠồ” ʙᴋs 𝟹𝟼ᴄ-𝟷𝟽𝟷.𝟷𝟻 ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴍᴛᴠ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴠậɴ ᴛảɪ ʙìɴʜ xᴜâɴ ʟậᴛ đè ʙẹᴘ ᴅúᴍ ôᴛô 𝟺 ᴄʜỗ ở ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ʟàᴍ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ đượᴄ xáᴄ địɴʜ đã ʜếᴛ ʜạɴ đăɴɢ ᴋɪểᴍ.
ᴄʟɪᴘ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ đè ʙẹᴘ xᴇ 𝟺 ᴄʜỗ ở ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴋʜɪếɴ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ

 

CLIP: Khoảnh khắc xe hổ vồ đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương - Ảnh 2.

 

ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ 𝟺-𝟼, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ɢâʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪếɴ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ɴɢʜɪ sơɴ – sᴀᴏ ᴠàɴɢ đᴏạɴ ǫᴜᴀ ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ sơɴ, ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ, ᴠừᴀ ᴍớɪ ʜếᴛ ʜạɴ đăɴɢ ᴋɪểᴍ.

ᴄụ ᴛʜể, xᴇ ᴛảɪ ʙᴋs 𝟹𝟼ᴄ-𝟷𝟽𝟷.𝟷𝟻 ᴄó ɴʜãɴ ʜɪệᴜ – số ʟᴏạɪ: ʜᴏᴡᴏ- ᴢᴢ𝟹𝟹𝟷𝟽ɴ𝟹𝟶𝟼𝟽ᴡ, sảɴ xᴜấᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻 ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ; ᴋʜốɪ ʟượɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴄʜở ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ʟà 𝟷𝟻,𝟼 ᴛấɴ. ᴄʜᴜ̉ xᴇ ᴛʜᴇᴏ ɢɪấʏ đăɴɢ ᴋʏ́ ʟà ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ ᴍᴛᴠ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ᴠậɴ ᴛảɪ ʙìɴʜ xᴜâɴ.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʜổ ᴠồ ɴàʏ ᴠừᴀ ᴍớɪ ʜếᴛ ʜạɴ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʜôᴍ 𝟹-𝟼. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ɴàʏ đượᴄ ᴋɪểᴍ địɴʜ ʟầɴ ɢầɴ ɴʜấᴛ ʟà ɴɢàʏ 𝟺-𝟼-𝟸𝟶𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ 𝟹𝟼-𝟶𝟸s ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴠà ᴄó ʜạɴ ᴋɪểᴍ địɴʜ đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟹-𝟼-𝟸𝟶𝟸𝟶.

ᴄʟɪᴘ: ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ xᴇ ʜổ ᴠồ đè ʙẹᴘ xᴇ ᴄᴏɴ ʟàᴍ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ – Ảɴʜ 𝟸.

 

ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ

ᴄòɴ ᴄʜɪếᴄ ôᴛô 𝟺 ᴄʜỗ ʙᴋs 𝟹𝟼ᴀ-𝟺𝟼𝟾.𝟿𝟺, đượᴄ ᴋɪểᴍ địɴʜ ɢầɴ ɴʜấᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟼-𝟷𝟸-𝟸𝟶𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ đăɴɢ ᴋɪểᴍ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ 𝟹𝟼-𝟶𝟹ᴅ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ ᴠà ᴄó ʜạɴ ᴋɪểᴍ địɴʜ đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟼-𝟸𝟶𝟸𝟸. ᴄʜᴜ̉ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ʟà ôɴɢ ʟê ɴɢọᴄ ʜᴏàɴ (ᴛʜôɴ 𝟸, xã xᴜâɴ ᴛʜọ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ sơɴ, ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏá).

ᴛʀướᴄ đó, ɴʜư ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷 ɢɪờ   ᴛʀêɴ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ɴɢʜɪ sơɴ – sᴀᴏ ᴠàɴɢ, đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴ 𝟾, xã ᴠâɴ sơɴ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ sơɴ, đã xảʏ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ ᴋʜɪếɴ 𝟺 ɴɢườɪ ᴛʜươɴɢ ᴠᴏɴɢ.

 

CLIP: Khoảnh khắc xe hổ vồ đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương - Ảnh 3.

ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀêɴ, ᴄʜɪếᴄ ôᴛô ᴛảɪ ʜᴏᴡᴏ (ᴛʜườɴɢ ɢọɪ ʟà xᴇ “ʜổ ᴠồ”) ᴍᴀɴɢ ʙᴋs 𝟹𝟼ᴄ-𝟷𝟽𝟷.𝟷𝟻 ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ʜướɴɢ ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ sơɴ đɪ ʜᴜʏệɴ ɴôɴɢ ᴄốɴɢ (ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ), ᴋʜɪ ᴛớɪ ɴɢã ᴛư ᴠâɴ sơɴ ʙấᴛ ɴɢờ ᴠᴀ ᴄʜạᴍ ᴠớɪ ôᴛô 𝟺 ᴄʜỗ (ʟúᴄ ɴàʏ ᴛʀêɴ xᴇ ᴄó 𝟺 ɴɢườɪ) ᴍᴀɴɢ ʙᴋs 𝟹𝟼ᴀ-𝟺𝟼𝟾.𝟿𝟺 ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛừ đườɴɢ ʟɪêɴ ʜᴜʏệɴ ᴄắᴛ ǫᴜᴀ đườɴɢ.

ᴄʟɪᴘ: ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ xᴇ ʜổ ᴠồ đè ʙẹᴘ xᴇ ᴄᴏɴ ʟàᴍ 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ, 𝟷 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ – Ảɴʜ 𝟹.
ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴄᴏɴ ʙẹᴘ ɴáᴛ sᴀᴜ ᴛᴀɪ ɴạɴ

ᴅᴏ ᴘʜóɴɢ ɴʜᴀɴʜ, xᴇ “ʜổ ᴠồ” ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ᴄʜủ đượᴄ ᴛốᴄ độ, đã ᴛôɴɢ ʀồɪ ʟậᴛ ɴɢᴀɴɢ đè ʟêɴ ᴄʜɪếᴄ ôᴛô 𝟺 ᴄʜỗ ᴋʜɪếɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙẹᴘ ᴅúᴍ, 𝟺 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ xᴇ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ.

ʜậᴜ ǫᴜả, 𝟹 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ɢồᴍ: ʟê ɴɢọᴄ ʜ. (ᴄʜủ xᴇ, sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟷; ɴɢụ xóᴍ 𝟸, xã xᴜâɴ ᴛʜọ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀɪệᴜ sơɴ); ʙà ʟê ᴛʜị ʙ. (sɴ 𝟷𝟿𝟺𝟾; ɴɢụ ᴛʜôɴ 𝟼, xã ᴠâɴ sơɴ, ᴛʀɪệᴜ sơɴ); ᴄʜị ʟê ᴛʜị Úᴛ ʜ. (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟸, ᴄᴏɴ ʙà ʙ.).

ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ ʟà ᴄʜáᴜ Đỗ ᴍɪɴʜ ɴʜ. (sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟺, ᴄᴏɴ ᴄʜị ʜ.). ʜɪệɴ ᴄʜáᴜ Đỗ ᴍɪɴʜ ɴʜ. đᴀɴɢ đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ.

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.