Xôn Xao Hình ảnh ” Nhà sư ăn THỊT C.HÓ ” Nguyễn Minh Phúc tốt nghiệp Trường ĐH Luật Tphcm : Sự thật là gì ?

Xôn Xao Hình ảnh ” Nhà sư ăn THỊT C.HÓ ” Nguyễn Minh Phúc tốt nghiệp Trường ĐH Luật Tphcm : Sự thật là gì ?

Xôɴ xᴀᴏ ʜìɴʜ ảɴʜ “ɴʜà sư ăɴ ᴛʜ.ịᴛ ᴄ.ʜ.ó” Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Pʜúᴄ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʀườɴɢ Đʜ ʜàɴɢ đầᴜ: Sự ᴛʜậᴛ ʟà ɢì?

Tʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴɢàʏ 2/4, ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ғᴀɴᴘᴀɢᴇ đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ “sư ᴛʜầʏ ăɴ ᴛʜ.ịᴛ ᴄ.ʜ.ó” Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Pʜúᴄ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ đạɪ ʜọᴄ, ɴʜưɴɢ đâʏ đềᴜ ʟà ᴛɪɴ ɢɪả.

Sáɴɢ ɴɢàʏ 2/4, ᴛʀêɴ ᴍxʜ xôɴ xᴀᴏ ᴠề ʜìɴʜ ảɴʜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Pʜúᴄ (ᴄòɴ đượᴄ ɢọɪ ᴠớɪ ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ “ɴʜà sư ăɴ ᴛʜ.ịᴛ ᴄ.ʜ.ó”) ᴍặᴄ áᴏ ᴄử ɴʜâɴ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ĐH Lᴜậᴛ TP.HCM.

Tʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʀườɴɢ ĐH Lᴜậᴛ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ. Ôɴɢ Pʜúᴄ đếɴ ᴄʜúᴄ ᴍừɴɢ ʟễ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʙạɴ sɪɴʜ ᴠɪêɴ ǫᴜᴇɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ, sᴀᴜ đó ôɴɢ đã ᴛʜᴜê đồ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴅạᴏ ᴠà ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sâɴ ᴛʀườɴɢ.

Nʜữɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍặᴄ áᴏ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ôɴɢ Pʜúᴄ đã ʙị đăɴɢ ʟêɴ ᴍạɴɢ ᴠà ʙị ɴʜầᴍ ᴛưởɴɢ ʟà đã ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʀườɴɢ ĐH Lᴜậᴛ TP.HCM. ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛế ʟà ôɴɢ ɴàʏ ᴄòɴ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ʜọᴄ ở ᴛʀườɴɢ.

Hìɴʜ ảɴʜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Pʜúᴄ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở ᴛʀườɴɢ ĐH Lᴜậᴛ TP.HCM ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ

Kʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ôɴɢ Pʜúᴄ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sâɴ, ʙảᴏ ᴠệ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ĐH Lᴜậᴛ TP.HCM ᴄũɴɢ đã ᴍờɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʟàᴍ ʟễ ᴄủᴀ sɪɴʜ ᴠɪêɴ.

Tʀướᴄ đó, ᴍộᴛ số ᴋêɴʜ ʏᴏᴜ.ᴛᴜʙᴇ đăɴɢ ᴛảɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄʟɪᴘ ᴛʜầʏ ᴄʜùᴀ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Pʜúᴄ ăɴ ᴛʜ.ịᴛ ᴄ.ʜ.ó ɢâʏ s.ố.ᴄ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ. Ôɴɢ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʀáɪ ᴠớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

Vàᴏ ᴛʜáɴɢ 3/2021, ʙᴀɴ ᴛʀị sự ɢɪáᴏ ʜộɪ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ xáᴄ địɴʜ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ɢɪấʏ ᴛờ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʟà ᴛᴜ sĩ, ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙổ ɴʜɪệᴍ ᴅᴏ ʜộɪ đồɴɢ ᴛʀị sự ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Pʜúᴄ đềᴜ ᴅᴏ ôɴɢ Pʜúᴄ ᴛự ʟàᴍ ɢ.ɪ.ả ᴍạᴏ.

Nơɪ ôɴɢ Pʜúᴄ ᴛự xưɴɢ ʟà “ᴄʜùᴀ Hᴏằɴɢ Pʜáᴘ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ” ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ 174/13ᴀ ấᴘ ʟáɴɢ ᴄáᴛ, xã ᴛâɴ ᴘʜú ᴛʀᴜɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ ʟà ɴʜà ở ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄơ sở ᴛʜờ ᴛự ᴛôɴ ɢɪáᴏ.

Cáᴄ ʟᴏạɪ ɢɪấʏ ᴛờ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʟà ᴛᴜ sĩ, ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʙổ ɴʜɪệᴍ ᴅᴏ ʜộɪ đồɴɢ ᴛʀị sự ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mɪɴʜ Pʜúᴄ đềᴜ ᴅᴏ ôɴɢ Pʜúᴄ ᴛự ʟàᴍ ɢ.ɪ.ả ᴍạᴏ.

Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ôɴɢ Pʜúᴄ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ɴɢᴀʏ ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʀáɪ ᴠớɪ đạᴏ đứᴄ xã ʜộɪ, ᴛʀáɪ ᴠớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ɴɢʜɪêᴍ ᴄʜỉɴʜ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ɴɢʜɪ ʟễ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ.

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.