Sáng nay ( 13/2 ) 7 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ Sau vụ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ ᴛ.ʜảᴍ ᴋ.ʜốᴄ trên đường cao tốc

Sáng nay ( 13/2 ) 7  ɴɢườɪ  ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ Sau vụ  ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ ᴛ.ʜảᴍ ᴋ.ʜốᴄ  trên đường cao tốc

sáɴɢ ɴᴀʏ ( 𝟷𝟹/𝟸 ) 𝟽 ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ sᴀᴜ ᴠụ ᴛ.ᴀɪ ɴ.ạɴ ᴛ.ʜảᴍ ᴋ.ʜốᴄ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ

ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ: Đã ᴄó 𝟽 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ
ᴛíɴʜ đếɴ   ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ  , ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ ᴛạɪ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – ᴛʀᴜɴɢ ʟươɴɢ đã ʟàᴍ ᴄʜᴏ 𝟽 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ.
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – ᴛʀᴜɴɢ ʟươɴɢ ᴠàᴏ ʟúᴄ 𝟿ʜ𝟹𝟶’ sáɴɢ ɴɢàʏ  , ʙáᴄ sĩ ᴘʜạᴍ ᴛʀí ᴅũɴɢ – ᴛʀưởɴɢ ᴋʜᴏᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ – ᴛᴘ.ʜᴄᴍ xáᴄ ɴʜậɴ, ᴛíɴʜ đếɴ 𝟷𝟾ʜ𝟶𝟶’ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, đã ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ ɴữᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɴàʏ.

 

Tai nạn thảm khốc tại Trung Lương: Đã có 7 người tử vong

𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠừᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢồᴍ ᴍộᴛ ᴘʜụ ɴữ ᴛʀᴜɴɢ ɴɪêɴ ɴɢườɪ ᴘʜáᴘ ᴠà ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟻 ᴛᴜổɪ ᴋʜôɴɢ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ.
ɴʜư ᴠậʏ, ᴛíɴʜ đếɴ ᴛốɪ  , ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɴàʏ đã ʟàᴍ ᴄʜᴏ 𝟽 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ʜᴀɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ đềᴜ đã ʙị ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʟà ôɴɢ ʟᴏʀᴇᴀʟ ᴊᴇᴀɴ-ᴊᴀᴄǫᴜᴇs (𝟼𝟺 ᴛᴜổɪ, ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴘʜáᴘ).
ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄòɴ ʟạɪ ʜɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴠẫɴ ổɴ địɴʜ, ɴêɴ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠà ᴄáᴄ ᴋʜᴏᴀ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ.

ᴠề ᴠếᴛ ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛʀầɴ ᴛʜị ʜồɴɢ ᴛʜắᴍ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ở ᴛᴜầɴ ᴛʜứ 𝟼, ʙáᴄ sĩ ᴅũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʀấᴛ ᴍᴀʏ, ᴛʜᴀɪ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴛʜắᴍ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ. ʜɪệɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴛʜắᴍ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜả ǫᴜᴀɴ.
ᴛʜượɴɢ ᴛá ɴɢô xᴜâɴ ᴛư – ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ ᴛʜàɴʜ, ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ǫᴜᴀ xáᴄ địɴʜ ʙᴀɴ đầᴜ, ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ ɴàʏ ʟà ᴅᴏ ᴛàɪ xế xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜɪếᴜ ǫᴜᴀɴ sáᴛ ᴋʜɪ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ.

 

Tai nạn thảm khốc tại Trung Lương: Đã có 7 người tử vong

ᴋʜɪ đᴀɴɢ ở ᴋᴍ 𝟺𝟻+𝟸𝟶𝟶 ᴛʜᴜộᴄ địᴀ ᴘʜậɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ, ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴅᴏ ᴛàɪ xế ᴛʀầɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴘʜᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ đã ᴛôɴɢ ᴠàᴏ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʙồɴ (ʙɪểɴ số 𝟻𝟽ʜ – 𝟶𝟸𝟻𝟾) đᴀɴɢ ᴛướɪ ɴướᴄ ᴄʜᴏ ᴄâʏ ở ᴘʜíᴀ ᴛʀướᴄ.
ʟựᴄ ᴠᴀ đậᴘ ǫᴜá ᴍạɴʜ ɴàʏ đã ʟàᴍ ᴄʜᴏ 𝟷𝟹 ɴɢườɪ ᴛʀêɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜươɴɢ ᴠᴏɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴄʜỗ ᴠà ᴛʀêɴ đườɴɢ đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ, ᴛʜɪếᴛ ʙị ɢɪáᴍ sáᴛ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴄũɴɢ ʙị ᴛạᴍ ɢɪữ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ʙố ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟶 ᴘʜúᴛ, ʜầᴜ ʜếᴛ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴛʀêɴ xᴇ ᴋʜáᴄʜ đềᴜ đᴀɴɢ ɴɢủ, ʜᴏặᴄ đọᴄ ʙáᴏ, ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.
sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴀɪ ɴạɴ xảʏ ʀᴀ, ᴄʜủ ɴʜà xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴛʜảᴏ ᴄʜâᴜ ᴄũɴɢ đã ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ʜợᴘ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ. ɴʜɪềᴜ ᴋʜả ɴăɴɢ, ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɴàʏ sẽ ᴋʜôɴɢ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ᴅᴏ ᴛàɪ xế đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ.
ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ   ᴛʜừᴀ ủʏ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ Đɪɴʜ ʟᴀ ᴛʜăɴɢ, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴛʜể ᴄùɴɢ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄáᴄ ᴛổɴɢ ᴄụᴄ, ᴠụ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ᴜỷ ʙᴀɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ɢɪᴀᴏ
ʟɪɴᴋ ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴅᴏɪsᴏɴɢᴘʜᴀᴘʟᴜᴀᴛ.ɴɢᴜᴏɪᴅᴜᴀᴛɪɴ.ᴠɴ/ᴅsᴘʟ/ᴛᴀɪ-ɴᴀɴ-ᴛʜᴀᴍ-ᴋʜᴏᴄ-ᴛʀᴇɴ-ᴅᴜᴏɴɢ-ᴄᴀᴏ-ᴛᴏᴄ-ᴅᴀ-ᴄᴏ-𝟽-

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.