Diễn ʙɪếɴ mới đầy ʙấᴛ ɴɢờ vụ Tịɴʜ Thấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ: “Thầy ôɴɢ ɴộɪ” liệu có “t.rắng á.ɴ”?

Diễn ʙɪếɴ mới đầy ʙấᴛ ɴɢờ vụ Tịɴʜ Thấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ: “Thầy ôɴɢ ɴộɪ” liệu có “t.rắng á.ɴ”?

Diễn ʙɪếɴ mới đầy ʙấᴛ ɴɢờ vụ Tịɴʜ Thấᴛ Bồɴɢ Lᴀɪ: “Thầy ôɴɢ ɴộɪ” liệu có “trắng áɴ”?

ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xử đúɴɢ ɴɢườɪ, đúɴɢ ᴛộɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ!

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ồɴ àᴏ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ đã ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴅậʏ sóɴɢ. ɴʜậɴ ʙɪếᴛ sự ᴠɪệᴄ đượᴄ đôɴɢ đảᴏ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴅɪễɴ đàɴ đã đăɴɢ ᴛảɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜấᴛ ᴛʜɪệᴛ ɴʜằᴍ “ʙɪếɴ ᴛấᴜ” ʙảɴ ᴄʜấᴛ để ᴄâᴜ ʟɪᴋᴇ, ᴄâᴜ ᴠɪᴇᴡ.

Mở ảnh

 

ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟷, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ 𝟺 ʙị ᴄᴀɴ ɢồᴍ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟹𝟸), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏàɴ ɴɢᴜʏêɴ (𝟷𝟿𝟿𝟶), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ ɴɢᴜʏêɴ (𝟷𝟿𝟿𝟷), ʟê ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀùɴɢ ᴅươɴɢ (𝟷𝟿𝟿𝟻), ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴛʜêᴍ ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʙị ᴄᴀɴ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ôɴɢ Đàᴏ ᴋɪᴍ ʟâɴ, ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟻 ʟᴜậᴛ sư ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙɪệɴ ʜộ ᴄʜᴏ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: “ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠấɴ đề ᴠượᴛ xᴀ ʙảɴ ᴄʜấᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ᴄʜỉ đᴀɴɢ ʙị ᴛʀᴜʏ ᴛố ᴠề ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ (ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự 𝟸𝟶𝟷𝟻 sửᴀ đổɪ 𝟸𝟶𝟷𝟽), ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜáᴄ ᴄʜỉ ʟà sự ᴛʜổɪ ᴘʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ ʜᴏặᴄ ɴʜữɴɢ đồɴ đạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ”.

 

Mở ảnh

ᴍộᴛ số ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴋʜá ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄậɴ ᴛếᴛ ɴɢᴜʏêɴ đáɴ 𝟸𝟶𝟸𝟸 ɴêɴ ᴄó ᴛʜể sᴀᴜ ᴛếᴛ ᴍớɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ. “ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴅᴏ ᴠụ áɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴêɴ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜảɪ ᴄʜờ ᴠàᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ. ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴋʜôɴɢ ᴄó ý ᴋɪếɴ ᴠề ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴʜưɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ sᴜʏ đᴏáɴ ᴠô ᴛộɪ đốɪ ᴠớɪ ᴛʜâɴ ᴄʜủ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ”, ôɴɢ ɴóɪ ᴛʜêᴍ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄùɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠɪêɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ᴛɪếɴ độ ᴠà ʟịᴄʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴅᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sắᴘ xếᴘ. ᴠề 𝟺 ʙị ᴄᴀɴ, ʜɪệɴ ʜọ đã đượᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ʟᴜậᴛ sư. ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠàᴏ ᴍộᴛ ᴠụ áɴ ɴʜậɴ đượᴄ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ, ɴʜưɴɢ đốɪ ᴠớɪ ʟᴜậᴛ sư ʟâɴ, đâʏ ᴄʜỉ ʟà ᴍộᴛ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ɴʜư ʙᴀᴏ ᴠụ áɴ ᴋʜáᴄ.

 

Không có mô tả.

 

ᴍộᴛ số ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴋʜá ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ. ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ 𝟹 ʙị ᴄᴀɴ ʙị ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đᴀɴɢ ᴅầɴ ổɴ địɴʜ. ʀɪêɴɢ ôɴɢ ᴠâɴ ɢɪà ʏếᴜ ɴêɴ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ʙấᴛ ᴄậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʀìɴʜ.

ᴄáᴄʜ đâʏ ᴋʜôɴɢ ʟâᴜ, ᴍxʜ ᴄũɴɢ ᴅậʏ sóɴɢ ᴛʀướᴄ ᴛɪɴ đồɴ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ “ sổ ᴛʜị ᴛẩᴍ” ᴄủᴀ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄô ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍộᴛ ʙᴜổɪ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ đó ᴄᴀ ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ đã ᴘʜảɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴘʜủ ɴʜậɴ ᴛɪɴ đồɴ. ᴛʜựᴄ ᴛế, ᴄᴜốɴ sổ đượᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʟà sổ ɢʜɪ ʟạɪ ᴄʜᴜ ᴋỳ ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏệᴛ ᴄủᴀ ᴘʜụ ɴữ sốɴɢ ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄʜí, ᴘʜó ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đăɴɢ ᴛảɪ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʜìɴʜ ảɴʜ, ᴛêɴ ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ “ᴄʜú ᴛɪểᴜ” ᴛạɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴀᴅɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ (𝟿𝟶 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ʟᴏɴɢ ᴀɴ) ʟà ᴄʜᴀ ᴄáᴄ ʙé. ᴛʜᴇᴏ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄụᴄ đâʏ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ᴄụᴄ ᴛʀẻ ᴇᴍ đề ɴɢʜị ɢɪữ ʙí ᴍậᴛ đờɪ ᴛư ɴʜữɴɢ ᴇᴍ ɴʜỏ.

 

Không có mô tả.

ɢầɴ đâʏ, ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ ʜᴀʏ đăɴɢ ᴛảɪ ᴄʟɪᴘ ᴄáᴄ “đệ ᴛử” ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟễ ᴍừɴɢ ᴛᴜổɪ “ ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ”. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ɴàʏ, ôɴɢ ᴠâɴ đượᴄ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ “ᴛế sốɴɢ”, ɴɢʜɪ ʟễ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀọɴɢ. ɴʜɪềᴜ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ đáɴʜ ɢɪá, đâʏ ʟà ʜàɴʜ độɴɢ “ʟộɴɢ ʜàɴʜ”.

ᴠề ʜàɴʜ độɴɢ ɴàʏ, ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ – ʟᴜậᴛ sư ᴋɪᴍ ʟâɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴠɪệᴄ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ đăɴɢ ᴛảɪ ᴄʟɪᴘ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴅᴏ ɴʜị ɴɢᴜʏêɴ độᴄ ᴛʜᴏạɪ ᴋʜôɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ᴛʀướᴄ đó, ʟᴜậᴛ sư ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙị ᴄᴀɴ.

ᴠề ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ, ᴅᴏ ᴛᴜổɪ ᴄᴀᴏ sứᴄ ʏếᴜ ɴêɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʀìɴʜ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ ʙố ᴛʀí ᴛʜêᴍ ʙộ ᴘʜậɴ ʏ ᴛế ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ để ʜỗ ᴛʀợ ᴠà ᴄʜăᴍ sóᴄ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜᴏ ôɴɢ.

Theo https://vietgiaitri.com/dien-bien-moi-day-bat-ngo-lien-quan-vu-tinh-that-bong-lai-thay-ong-noi-lieu-co-тʀᴀng-an-20220211i6308991/

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.