Khẩn Cấp : Đêm qua Máy Bay chở người từ vùng ᴅ.ịᴄʜ về gặp ɴ.ạɴ vì mưa sương mù, ít nhất 37 người không qua khỏi

Khẩn Cấp : Đêm qua Máy Bay chở người từ vùng ᴅ.ịᴄʜ về gặp ɴ.ạɴ vì mưa sương mù, ít nhất 37 người không qua khỏi

ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ : Đêᴍ ǫᴜᴀ ᴍáʏ ʙᴀʏ ᴄʜở ɴɢườɪ ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅ.ịᴄʜ ᴠề ɢặᴘ ɴ.ạɴ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟹𝟽 ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼.̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼C̼N̼N̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼I̼X̼ ̼1̼3̼4̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼i̼r̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼D̼u̼b̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼K̼o̼z̼h̼i̼k̼o̼d̼e̼ ̼(̼b̼a̼n̼g̼ ̼K̼e̼r̼a̼l̼a̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼4̼0̼ ̼(̼2̼1̼h̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼  ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ỡ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼7̼4̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼

 

 

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼A̼i̼r̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼I̼X̼ ̼1̼3̼4̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼S̼ứ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼V̼a̼n̼d̼e̼ ̼B̼h̼a̼r̼a̼t̼”̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼̼

T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼N̼a̼r̼e̼n̼d̼r̼a̼ ̼M̼o̼d̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼”̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼m̼i̼t̼ ̼S̼h̼a̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼”̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼(̼N̼D̼R̼F̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼N̼N̼ ̼v̼à̼o̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼8̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼D̼e̼e̼p̼a̼k̼ ̼S̼a̼t̼h̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼̼N̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼A̼l̼p̼h̼o̼n̼s̼ ̼K̼a̼n̼n̼a̼n̼t̼h̼a̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼”̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ư̼a̼.̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼H̼a̼r̼d̼e̼e̼p̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼P̼u̼r̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼D̼ ̼N̼e̼w̼s̼:̼ ̼”̼D̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼.̼
̼̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼C̼N̼N̼

 

ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ, 𝟸 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟸 ɴɢườɪ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ

Tai nạn thương tâm, 2 người tử vong, 2 người nguy

ᴋʜɪ đếɴ đɪểᴍ ᴄᴜᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀạᴍ ʙơᴍ, ᴛàɪ xế xᴇ ᴛảɪ ʙấᴛ ɴɢờ ᴍấᴛ ʟáɪ đâᴍ ᴠàᴏ ᴄộᴛ ʙê ᴛôɴɢ ᴠᴇɴ đê, ʟᴀᴏ xᴜốɴɢ ᴋè đá ᴋʜɪếɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʟậᴛ ɴɢửᴀ.

ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ, 𝟸 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ, 𝟸 ɴɢườɪ ɴɢᴜʏ
ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. Ảɴʜ: ʙạɴ đọᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ
ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟻/𝟾, ôɴɢ Đỗ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ – ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ʙạᴄʜ Đằɴɢ, ʜᴜʏệɴ Đôɴɢ ʜưɴɢ (ᴛʜáɪ ʙìɴʜ) xáᴄ ɴʜậɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟷ʜ𝟺𝟻 ᴛʀưᴀ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ xã xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴋʜɪếɴ 𝟸 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà 𝟸 ɴɢườɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ᴛảɪ ᴍấᴛ ʟáɪ ʟᴀᴏ xᴜốɴɢ ᴋè ᴛʀạᴍ ʙơᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, xᴇ ᴛảɪ ʙᴋs 𝟷𝟽ᴋ – 𝟾𝟻𝟺𝟺 (ᴄʜưᴀ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴛàɪ xế) ᴄʜở 𝟺 ɴɢườɪ đᴀɴɢ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đê sôɴɢ ᴛʀà ʟý, ᴋʜɪ đếɴ đɪểᴍ ᴄᴜᴀ ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀạᴍ ʙơᴍ ʜậᴜ ᴛʜượɴɢ, ᴛàɪ xế xᴇ ᴛảɪ ʙấᴛ ɴɢờ ᴍấᴛ ʟáɪ đâᴍ ᴠàᴏ ᴄộᴛ ʙê ᴛôɴɢ ᴠᴇɴ đê ᴠà ʟᴀᴏ xᴜốɴɢ ᴋè đá ᴋʜɪếɴ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʟậᴛ ɴɢửᴀ.

ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xã ʙạᴄʜ Đằɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ đưᴀ 𝟺 ɴɢườɪ ʙị ɴạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀʙɪɴ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴠà ᴄấᴘ ʙáᴏ ʟêɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Đôɴɢ ʜưɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴄứᴜ ʜộ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʜᴜʏ độɴɢ xᴇ ᴄẩᴜ 𝟷𝟶 ᴛấɴ đếɴ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để đưᴀ xᴇ ᴛảɪ ɢặᴘ ɴạɴ ʟêɴ đườɴɢ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đưᴀ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ (ᴄʜưᴀ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ) đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏệɴ Đôɴɢ ʜưɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, 𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà 𝟸 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄòɴ ʟạɪ ʙị ᴛʜươɴɢ ɴặɴɢ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄʜủ xᴇ ᴛảɪ ɢặᴘ ɴạɴ ᴛêɴ ᴅ., ᴛʀú ᴛạɪ xã ᴄʜươɴɢ ᴅươɴɢ (ᴄùɴɢ ʜᴜʏệɴ). ʜɪệɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠà đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

 

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.