Sáng nay: (30/11/2021) Đau lòng 1 nghệ sĩ qua đời vì covid: cả đời từ thiện, cô độc 1 mình. Việt Hương, Hoài Linh, Trấn Thành… đều xót xa đến thắp hương kính viếng

Sáng nay: (30/11/2021) Đau lòng 1 nghệ sĩ qua đời vì covid: cả đời từ thiện, cô độc 1 mình. Việt Hương, Hoài Linh, Trấn Thành… đều xót xa đến thắp hương kính viếng

ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ ᴄảɪ ʟươɴɢ, ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ʟà ɴɢườɪ ᴄʜị, ɴɢườɪ ᴄô, ɴɢườɪ ᴍẹ ʟᴜôɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ɢɪúᴘ đỡ ᴠà ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴍọɪ ɴɢườɪ.

ᴄᴀ sĩ/ʙầᴜ sʜᴏᴡ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴀɴʜ ᴍᴀʏ ᴍắɴ đượᴄ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ, ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ᴅìᴜ ᴅắᴛ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ “đứᴀ ᴄᴏɴ ɴᴜôɪ ɴɢᴏạɪ ᴛộᴄ ᴄủᴀ ᴄảɪ ʟươɴɢ”. ᴋʜᴏảɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟾, ǫᴜᴀɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴋʜɪ ấʏ ʟà ᴄᴀ sĩ ᴋɪêᴍ ʙɪêɴ ᴛậᴘ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴍộᴛ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴄảɪ ʟươɴɢ ᴄó ᴄặᴘ ᴄʜị ᴇᴍ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ – ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ.

Nghệ sĩ Kim Phượng trong kí ức những người ở lại… | Chuyện sao | PLO

ɴɢọᴄ ʜᴜʏềɴ: ᴛɪᴍ ᴛôɪ đᴀᴜ ɴʜóɪ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ǫᴜᴀ đờɪ
ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ᴛự ᴛᴀʏ ᴄʜỉɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴠì để ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʟàᴍ.

ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ sᴀᴏ, ʜᴀɪ ᴄʜị ᴇᴍ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ “ʀủ ʀê” ǫᴜᴀɴɢ ᴛʜàɴʜ ʜáᴛ ᴄảɪ ʟươɴɢ ᴛᴜồɴɢ ᴄổ. “ᴄʜị ᴍᴀɪ, ᴄʜị ᴘʜượɴɢ ᴄó ᴄᴏɴ ᴍắᴛ ɴɢʜề ɴêɴ “ɴʜìɴ ᴛʀúɴɢ” ᴛôɪ, ɴằɴɢ ɴặᴄ ɴóɪ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʜáᴛ sẽ ʀấᴛ ᴘʜí. ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ɴɢờ ᴛôɪ đượᴄ sᴏạɴ ɢɪả ɢạᴏ ᴄộɪ ɴʜư ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ ᴠɪếᴛ 𝟸-𝟹 ᴛᴜồɴɢ ʀɪêɴɢ, đượᴄ ᴄʜị ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ᴍᴀʏ đồ ʀɪêɴɢ ᴠà ᴛậɴ ᴛᴀʏ ᴍᴀɴɢ đếɴ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴛʜử đồ. ʜɪếᴍ ᴀɪ đượᴄ ᴄʜị ưᴜ áɪ ɴʜư ᴠậʏ. ʙộ ᴛịᴄʜ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ, ᴄʜíɴʜ ᴄʜị ᴘʜượɴɢ đã ʙảᴏ ʙᴀɴ ᴛôɪ ᴠề ʙộ ᴛịᴄʜ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ”, ᴀɴʜ ᴋể.

Đồng nghiệp đau lòng vì nghệ sĩ Kim Phượng qua đời bởi Covid-19,

ǫᴜᴀɴɢ ᴛʜàɴʜ xúᴄ độɴɢ ᴋʜɪ ᴍỗɪ ʟầɴ đếɴ đᴏàɴ ᴄảɪ ʟươɴɢ ᴛᴜồɴɢ ᴄổ ʜᴜỳɴʜ ʟᴏɴɢ, ᴀɴʜ đềᴜ đượᴄ ᴍọɪ ɴɢườɪ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ, ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ, ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄʜăᴍ sóᴄ ʟẫɴ ᴄʜỉ ᴅạʏ. ɴʜờ ᴠậʏ, ᴀɴʜ ᴄó ᴅịᴘ ᴛỏᴀ sáɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ số ᴛʀíᴄʜ đᴏạɴ ᴛᴜồɴɢ ʟươɴɢ sơɴ ʙá – ᴄʜúᴄ ᴀɴʜ Đàɪ, ᴘʜạᴍ ʟãɪ ʙɪệᴛ ᴛâʏ ᴛʜɪ,…

 

“ʜôᴍ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đăɴɢ ảɴʜ ᴋỷ ɴɪệᴍ ᴅɪễɴ ᴄùɴɢ ᴘʜươɴɢ ʜồɴɢ ᴛʜủʏ, ᴛôɪ ᴄʜợᴛ ɴʜớ đếɴ ᴄʜị ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ. ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛôɪ ʟạɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴅữ. ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ɴóɪ ɢì ʜơɴ ʟà ɴʜớ ᴄʜị ᴠà xɪɴ ɴợ ɴʜᴀᴜ ᴍộᴛ âɴ ᴛìɴʜ”, ᴀɴʜ ɴóɪ.

 

ᴄòɴ ᴠớɪ đạᴏ ᴅɪễɴ ᴛʜᴀɴʜ ʜɪệᴘ, ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ʟà “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍảɴʜ đᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ”. ʙà ʟᴜôɴ ʟăɴ xả ɢɪúᴘ đỡ ɴʜữɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ʙɪ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ,… ᴅĩ ɴʜɪêɴ, ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏᴀ̀ɴ ʜᴜʏ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ đᴀᴜ ʙệɴʜ ʜᴀʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴏ̛̉ ɴɢᴀ̣ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ʙà ʟᴏ ʟắɴɢ. ʟầɴ ɢầɴ ɴʜấᴛ, ᴛʜᴀɴʜ ʜɪệᴘ ɢặᴘ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ᴛʀᴀᴏ ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ɢɪúᴘ đỡ ɴɢʜệ sĩ Đɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴏɴɢ.

Thương tiếc vĩnh biệt nghệ sĩ Kim Phượng! | Giải trí | PLO
ᴛʜᴀɴʜ ʜɪệᴘ ɴʜớ ᴍãɪ “ᴋếᴛ ᴄʜị” – ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ ᴛʜâɴ ᴛʜươɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ đặᴛ ᴄʜᴏ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ. “𝟸𝟺 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴛᴀ́ᴍ ᴀɴʜ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ʟᴀ̂̀ɴ ɢɪᴏ̂̃ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ sᴏᴀ̣ɴ ɢɪᴀ̉ ʜᴏᴀ̀ɴɢ sᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴏ̣ᴄ ᴄʜɪ̣: ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ xɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴏ̂̉ɴɢ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ʜᴏᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ, ɢɪᴏ̂̃ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̀ɴ ᴛᴀɴ: ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ sᴏ sᴀ́ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ̉ɴʜ, đᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ᴀ̉ɴʜ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ”, đạᴏ ᴅɪễɴ ᴋể.

 

ᴛʜᴀɴʜ ʜɪệᴘ ʟᴏ ʟắɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ đᴏàɴ ʜᴜỳɴʜ ʟᴏɴɢ ᴠì ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴛʜươɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ. ʙà ɢắɴ ʙó ᴄùɴɢ đᴏàɴ ʜᴜỳɴʜ ʟᴏɴɢ, ᴍộᴛ ᴛᴀʏ ǫᴜáɴ xᴜʏếɴ ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ đᴏàɴ ɴʜư ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀɴɢ, đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̣, ʟɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣̂ᴘ, ʟɪ̣ᴄʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ, ᴘʜᴜ́ᴄ ᴋʜᴀ̉ᴏ, ʟᴏ ᴄả ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴏ̛̉…

“ᴅᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ đᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ǫᴜᴀ́ ᴄᴏ̂́”, ᴀɴʜ ɴɢậᴍ ɴɢùɪ.

ɴɢʜệ sĩ ɴɢọᴄ ʜᴜʏềɴ sữɴɢ ɴɢườɪ, sᴜýᴛ ɴɢã ᴋʜᴜỵᴜ xᴜốɴɢ đấᴛ ᴋʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ǫᴜᴀ đờɪ. ɢɪᴀ đìɴʜ ɴɢọᴄ ʜᴜʏềɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ᴛʜâɴ ɴʜư ʀᴜộᴛ ᴛʜịᴛ.

Mắc Covid-19, nghệ sĩ Kim Phượng qua đời ở tuổi 66
ᴛʜờɪ ᴍớɪ ᴠàᴏ ɴɢʜề, ɴɢọᴄ ʜᴜʏềɴ đượᴄ sᴏạɴ ɢɪả ʙạᴄʜ ᴍᴀɪ – ᴄʜị ɢáɪ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ, ɴʜậɴ ʟàᴍ ʜọᴄ ᴛʀò. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ʟᴜôɴ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴄô ᴍọɪ ʟúᴄ ᴍọɪ ɴơɪ. ᴄô ᴄũɴɢ đượᴄ ʙà ᴍᴀʏ ᴘʜụᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴛừ ʟúᴄ ʙé xíᴜ, ᴍớɪ ᴄʜậᴘ ᴄʜữɴɢ ᴠàᴏ ɴɢʜề.

“Đêᴍ ɴᴀʏ, ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴍẹ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛàɪ ɴàᴏ ᴄʜợᴘ ᴍắᴛ đượᴄ. ᴄòɴ ᴛôɪ, ᴄáɪ ɴỗɪ đᴀᴜ ᴄảᴍ ɴʜậɴ sự ʀᴀ đɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍà ᴍìɴʜ ᴛʜươɴɢ ʏêᴜ, ᴋíɴʜ ᴛʀọɴɢ đã xᴏáʏ ᴠàᴏ ᴛɪᴍ ᴍìɴʜ. ᴛɪᴍ ᴛôɪ đᴀɴɢ đᴀᴜ ɴʜóɪ”, ᴄô ᴄʜɪᴀ sẻ.

Kim Phượng và những nghệ sĩ Việt qua đời vì COVID-19 - #1 TopsList, top  review, top 10, top ten TopsList TopList

sᴏạɴ ɢɪả ʜᴏàɴɢ sᴏɴɢ ᴠɪệᴛ ɴéɴ xúᴄ độɴɢ ɴʜớ ʟầɴ ᴄᴜốɪ ɢặᴘ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ᴠàᴏ đầᴜ ɴăᴍ ɴᴀʏ ᴋʜɪ ᴅựɴɢ ᴠở ᴋɪɴʜ đɪểɴ ɴàɴɢ xê-đᴀ. ʟúᴄ đó, ôɴɢ đượᴄ ʙà ᴛư ᴠấɴ ᴄʜọɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄʜᴏ ᴠở ᴅɪễɴ. ᴄả ʜᴀɪ ᴄòɴ đồɴɢ ʜàɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜʏếɴ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ, ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʜậᴜ đàɪ. ᴀɴʜ ɴóɪ: “ɴɢʜᴇ đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ɴàᴏ đᴀɴɢ ɢặᴘ ʜᴏạɴ ɴạɴ, ᴄʜị ᴛìᴍ ᴛớɪ ɢɪúᴘ đỡ ɴɢᴀʏ. ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ sâɴ ᴋʜấᴜ, ᴀɪ ᴄũɴɢ ǫᴜý ᴄʜị ở ᴛíɴʜ ᴄáᴄʜ ʜòᴀ ɴʜã, ᴛʜươɴɢ ɴɢườɪ. ᴄʜị ɢầɴ ɴʜư ʟàᴍ ᴄầᴜ ɴốɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴀɴʜ ᴇᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴛᴜồɴɢ ᴄổ”.

ɴʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴄũɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴍấᴛ ᴍáᴛ, đᴀᴜ ʙᴜồɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʀᴀ đɪ độᴛ ɴɢộᴛ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ. Đạᴏ ᴅɪễɴ ʜồɴɢ ᴅᴜɴɢ – ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ Áɪ ʜữᴜ ɴɢʜệ sĩ (ʜộɪ sâɴ ᴋʜấᴜ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ), ᴛự ʜỏɪ ʟɪệᴜ ᴀɪ sẽ ᴛʜᴀʏ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ ʟᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴋʜɪ ɴɢàʏ ɢɪỗ ᴛổ ɴɢʜề sâɴ ᴋʜấᴜ đᴀɴɢ đếɴ ɢầɴ? ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ʜồɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ, ʟầɴ đầᴜ ᴄô ᴛʜấʏ ᴄăᴍ ɢɪậɴ ᴛộᴛ độ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ᴍᴀɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴋɪᴍ ᴘʜượɴɢ đɪ ᴍấᴛ.

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.