Tin buồn : Rạng sáng 5/1 Nghệ sĩ ƯT Ánh Hoa qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi

Tin buồn : Rạng sáng 5/1 Nghệ sĩ ƯT Ánh Hoa qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi

ɴɢʜệ sĩ Áɴʜ ʜᴏᴀ ǫᴜᴀ đờɪ
ɴɢʜệ sĩ Áɴʜ ʜᴏᴀ – ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ɢạᴏ ᴄộɪ ᴄủᴀ ᴍàɴ ảɴʜ ᴍɪềɴ ɴᴀᴍ – ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʀưᴀ   ᴠì ᴛᴀɪ ʙɪếɴ ᴍạᴄʜ ᴍáᴜ, ᴛʜọ 𝟽𝟿 ᴛᴜổɪ.

ᴇᴍ ʀᴜộᴛ ᴄố ɴɢʜệ sĩ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ 𝟸𝟶 ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ, ʙà ʙị ᴛᴀɪ ʙɪếɴ. Đượᴄ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ đưᴀ ᴠàᴏ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ʙà ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜá ʜơɴ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠề ɴʜà ᴠàɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ, ʙà ʏếᴜ ᴅầɴ. ɴɢʜệ sĩ sốɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜáᴜ ɴộɪ, ᴄʜồɴɢ ʙà ᴠà ᴄáᴄ ᴄᴏɴ đã ᴍấᴛ.

Nghệ sĩ Ánh Hoa tham gia chương trình Ký ức vui vẻ năm 2019. Ảnh: Đông Tây.

ʟễ ᴠɪếɴɢ ʙắᴛ đầᴜ ᴛạɪ ɴʜà ɴɢʜệ sĩ ở đườɴɢ ᴛʀầɴ xᴜâɴ sᴏạɴ, ǫᴜậɴ 𝟽, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛừ 𝟷𝟾ʜ  . ʟễ độɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ sáɴɢ  , ʟɪɴʜ ᴄữᴜ đượᴄ ʜỏᴀ ᴛáɴɢ ᴛạɪ ʙìɴʜ ʜưɴɢ ʜòᴀ.

ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ᴄᴜốɪ đờɪ, Áɴʜ ʜᴏᴀ ᴍɪệᴛ ᴍàɪ đóɴɢ ᴍᴠ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄᴀ sĩ ᴛʀẻ. ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ, ʙà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ɴʜư ᴛʀướᴄ, ᴋʜôɴɢ ɴʜớ ɴổɪ ʟờɪ ᴛʜᴏạɪ, đọᴄ ɴʜɪềᴜ ǫᴜá ᴅễ ʙị ʟêɴ ʜᴜʏếᴛ áᴘ. ʙà ɢɪảᴍ đóɴɢ ᴘʜɪᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ᴠì ɴʜɪềᴜ ʟúᴄ ᴘʜảɪ ở ᴛỉɴʜ ᴄả ᴛᴜầɴ, ɴửᴀ ᴛʜáɴɢ. ʙà ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ ᴄʜᴏ ᴍᴠ, ᴠừᴀ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ᴠừᴀ ᴄó ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ổɴ địɴʜ, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ sứᴄ ᴋʜỏᴇ.

Nghệ sĩ Ánh Hoa: 'Tôi buồn khi sống đơn độc ở tuổi 78' - VnExpress Giải trí

>> xᴇᴍ ᴛʜêᴍ: Áɴʜ ʜᴏᴀ – ʙà ᴍẹ ʜồɴ ʜậᴜ ᴄủᴀ ᴍàɴ ảɴʜ ᴠɪệᴛ

ɴɢʜệ sĩ Áɴʜ ʜᴏᴀ sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟺𝟷 ᴛạɪ ᴍỏ ᴄàʏ (ʙếɴ ᴛʀᴇ), xᴜấᴛ ᴛʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄảɪ ʟươɴɢ. ʟúᴄ ʙảʏ ᴛᴜổɪ, ʙà ʙướᴄ ʟêɴ sâɴ ᴋʜấᴜ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ɢɪả ᴛʀᴀɪ ɴᴀ ᴛʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠở ɴᴀ ᴛʀᴀ ʟóᴄ ᴛʜịᴛ ᴄủᴀ ɢáɴʜ ʜáᴛ ᴛỷ ᴘʜượɴɢ. 𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ, ʙà ᴛʀở ᴛʜàɴʜ đàᴏ ᴄʜíɴʜ ʜộɪ ᴛụ ᴄả ᴛʜᴀɴʜ ᴠà sắᴄ.

Nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời, hưởng thọ 79 tuổi | VTC Now - YouTube

ɴɢʜệ sĩ Áɴʜ ʜᴏᴀ đóɴɢ ᴠᴀɪ ɴɢườɪ ᴍẹ ᴋʜắᴄ ᴋʜổ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴠ “ᴄʜỉ ᴄó ᴍẹ ᴍà ᴛʜôɪ” (ʜồ ᴠɪệᴛ ᴛʀᴜɴɢ ʜáᴛ, ʜᴜỳɴʜ ʜɪềɴ sáɴɢ ᴛáᴄ) – ʀᴀ ᴍắᴛ ɴʜâɴ ᴍùᴀ ᴠᴜ ʟᴀɴ ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 𝟿. ᴠɪᴅᴇᴏ: ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ʜồ ᴠɪệᴛ ᴛʀᴜɴɢ.

ɴăᴍ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ ʙà ᴋếᴛ ᴅᴜʏêɴ ᴠớɪ ɴɢʜệ sĩ ᴍɪɴʜ ᴄʜí ᴄó ʙɪệᴛ ᴅᴀɴʜ “ᴠᴜᴀ xàɴɢ xê”. ᴛừ đâʏ, ɴɢʜệ sĩ ʙắᴛ đầᴜ ᴅìᴜ ᴅắᴛ ɢáɴʜ ʜáᴛ ᴍɪɴʜ ᴄʜí ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ, đɪ ᴋʜắᴘ ᴍọɪ ɴơɪ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴋʜáɴ ɢɪả. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄảɪ ʟươɴɢ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ʙà ɴɢʜỉ ʜáᴛ ʙáɴ ᴄơᴍ ᴛấᴍ. ᴠᴀɪ ᴘʜụ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪᴍ ɴɢườɪ ᴛìɴʜ – ᴘʜɪᴍ ᴄủᴀ đạᴏ ᴅɪễɴ ᴊᴇᴀɴ-ᴊᴀᴄǫᴜᴇs ᴀɴɴᴀᴜᴅ ǫᴜᴀʏ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟼 – ʟàᴍ ʙàɴ đạᴘ để ɴɢʜệ sĩ Áɴʜ ʜᴏᴀ ʙéɴ ᴅᴜʏêɴ ᴠớɪ đɪệɴ ảɴʜ. ʙà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢʜɪ ᴅấᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ ᴋʜáɴ ɢɪả ǫᴜᴀ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴠᴀɪ ᴅɪễɴ ᴛʀᴏɴɢ Đấᴛ ᴘʜươɴɢ ɴᴀᴍ, xóᴍ ɴướᴄ đᴇɴ, ᴍùᴀ ʟᴇɴ ᴛʀâᴜ, ɴɢườɪ đẹᴘ ᴛâʏ Đô, Đồɴɢ ᴛɪềɴ xươɴɢ ᴍáᴜ, ɢɪᴀᴏ ᴛʜờɪ, ɢɪã ᴛừ ᴅĩ ᴠãɴɢ…

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.