Trưa Nay : 2 vợ chồng công nhân ɴɢʜᴇ̀ᴏ mới làm đám cưới . trên đường đi làm sau nghỉ lễ 30/4 ɢᴀ̣̆ᴘ nᴀ.n ᴛʜ..ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ .”

Trưa Nay : 2 vợ chồng công nhân ɴɢʜᴇ̀ᴏ mới làm đám cưới . trên đường đi làm sau nghỉ lễ 30/4 ɢᴀ̣̆ᴘ nᴀ.n ᴛʜ..ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ .”

H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼

Trưa Nay : 2 vợ chồng công nhân nghèo mới làm đám cưới . trên đường đi xe về quê nghỉ lễ 30/4 gặp ta..i th..ương tâm ."

 

 

Trưa Nay : 2 vợ chồng công nhân nghèo mới làm đám cưới . trên đường đi xe về quê nghỉ lễ 30/4 gặp ta..i th..ương tâm .”

̼T̼ớ̼i̼ ̼8 ̼g̼i̼ờ̼ ̼(̼3/5)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7 ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼B̼S̼:̼ ̼9̼3̼C̼-̼0̼6̼2̼.̼7̼9̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼ ̼7̼4̼3̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼K̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼3̼ ̼C̼â̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

 

̼V̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼.̼
̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼,̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼X̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼i̼ ̼T̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼X̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.