NÓNG : ( Thêm một người ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ trong vụ 4 người ᴄ.ʜếᴛ ) sau bữa ăn ở Hưng Yên

NÓNG : ( Thêm một người ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ trong vụ 4 người  ᴄ.ʜếᴛ ) sau bữa ăn ở Hưng Yên

ɴÓɴɢ : ( ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ 𝟺 ɴɢườɪ ᴄ.ʜếᴛ ) sᴀᴜ ʙữᴀ ăɴ ở ʜưɴɢ ʏêɴ

ᴠỤ Áɴ ʙÍ Ẩɴ ɴʜẤᴛ ʜƯɴɢ ʏÊɴ ɴʜɪỀᴜ ɴɢÀʏ ɴᴀʏ ᴄʜƯᴀ ᴄÓ ʟỜɪ ɢɪẢɪ ĐÁᴘ
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ 𝟺 ɴɢườɪ ở ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ Độɴɢ, ʜưɴɢ ʏêɴ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ɴɢʜɪ ᴅᴏ ɴɢộ độᴄ, ᴛốɪ 𝟷𝟻/𝟷 ᴀɴʜ ɴ.ᴠ.ᴅ ʟà ᴄᴏɴ ʀể ᴄủᴀ ôɴɢ ɴ.ᴛ.s ᴄũɴɢ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ sᴀᴜ ɢầɴ 𝟸𝟶 ɴɢàʏ ʙị ʜôɴ ᴍê. ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ, ɢɪᴀ đìɴʜ ôɴɢ s ᴄó 𝟻 ɴɢườɪ ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ.
ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀưᴀ 𝟸𝟼/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷, ôɴɢ ɴ.ᴠ.s (ở ᴛʜôɴ ʟᴀɪ ʜạ ᴛʀᴜɴɢ, xã ʜùɴɢ ᴀɴ) ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙữᴀ ăɴ ɢɪᴀ đìɴʜ. ᴍâᴍ ᴄơᴍ ʜôᴍ đó ᴄó 𝟿 ɴɢườɪ ɢồᴍ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ s., ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟸 ᴄᴏɴ ɢáɪ ʟà ɴ.ᴛ.ᴛươɪ, ɴ.ᴛ.ᴛìɴʜ.
ʙà ɴ.😭 (ᴠợ ôɴɢ s.) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙữᴀ ăɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛừ ᴛʀướᴄ. ʙà đɪ ᴄʜợ ᴛʜấʏ ᴄʜị ᴛươɪ ɴêɴ ʀủ ᴠề ăɴ ᴄơᴍ ᴄùɴɢ. sᴀᴜ đó, ʙà ɢọɪ ᴛʜêᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ᴛìɴʜ.
ʙữᴀ ᴄơᴍ đượᴄ 𝟸 ᴄʜị ᴇᴍ ᴛìɴʜ ᴄʜế ʙɪếɴ, ᴄó ᴄáᴄ ᴍóɴ ᴛʜịᴛ ʟợɴ, ᴄʜả ʟợɴ, ᴛʀứɴɢ ʀáɴ, đậᴜ ᴘʜụ ᴠà ʀᴀᴜ ᴄầɴ. “ᴍọɪ ɴɢườɪ ăɴ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴍâᴍ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢườɪ ʟạ ɴàᴏ đếɴ ɴʜà ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó”, ʙà ᴛ. ɴóɪ ᴠà ᴋể ʀằɴɢ ᴀɴʜ ᴅ. ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅᴏ ʙậɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ở ᴛʜáɪ ʙìɴʜ.

Không có mô tả.
ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ʙữᴀ ăɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 𝟿 ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴛươɪ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɴ.ôɴ, đ.ᴀᴜ ɴ.ɢựᴄ, sᴀᴜ đó ᴄ.ᴏ ɢ.ɪậᴛ,… ᴠà đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ – ɴʜɪ ᴛỉɴʜ ʜưɴɢ ʏêɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙé ᴛʀᴀɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.
sᴀᴜ đó, ʙé ᴛʀᴀɪ 𝟻 ᴛᴜổɪ (ᴄᴏɴ ᴄʜị ᴛìɴʜ) ᴄũɴɢ ɢặᴘ ɴʜữɴɢ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴛươɴɢ ᴛự ᴠà ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ. Đếɴ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ʙà ᴛ. xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ đᴀᴜ ʙụɴɢ, ɴ.ôɴ ᴍ.ửᴀ. ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴄʜị ᴛươɪ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟷𝟸, ᴄòɴ ᴄʜị ᴛìɴʜ ǫ.ᴜᴀ đ.ờɪ ᴛʀưᴀ 𝟸𝟿/𝟷𝟸.
ᴀɴʜ ɴ.ᴠ.ᴅ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟺, ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜôɴ ᴅᴜʏêɴ ʏêɴ, xã ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ, ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟾/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đưᴀ ᴛ.ʜɪ ᴛ.ʜể ᴠợ ʟà ᴄʜị ɴ.ᴛ.ᴛươɪ ᴠề ɴʜà ʟᴏ ʜậᴜ sự ᴛʜì ʙấᴛ ɴɢờ ʙị ʜôɴ ᴍê sâᴜ, đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ở ʜà ɴộɪ. ᴛốɪ 𝟷𝟻/𝟷, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ, ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ Độɴɢ, ᴛỉɴʜ ʜưɴɢ ʏêɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ ɴ.ᴠ.ᴅ ᴠừᴀ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ.
ʜɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ.
ᴛʜᴇᴏ: ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ & ʙạɴ đọᴄ

Vụ nhiều người chết sau bữa cơm ở Hưng Yên: Người thứ 5 tử vong - Ảnh 2.

ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ 𝟺 ɴɢườɪ ᴄʜếᴛ sᴀᴜ ʙữᴀ ăɴ ở ʜưɴɢ ʏêɴ
ʜảɪ ɴᴀᴍ ᴛʜứ ʙảʏ, 𝟷𝟻/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟸 𝟸𝟷:𝟶𝟹 (ɢᴍᴛ+𝟽)ᴀɴʜ ᴅũɴɢ ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜôɴ ᴍê. ᴄảɴʜ sáᴛ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ.
ᴛốɪ 𝟷𝟻/𝟷, xáᴄ ɴʜậɴ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ xã ɴɢọᴄ ᴛʜᴀɴʜ, ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ Độɴɢ, ᴛỉɴʜ ʜưɴɢ ʏêɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴀɴʜ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴅũɴɢ (ɴɢườɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ) ᴠừᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴀɴʜ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴅũɴɢ ʟà ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛươɪ (𝟸𝟽 ᴛᴜổɪ) – ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ʙữᴀ ăɴ ᴛʀưᴀ ᴛạɪ ɴʜà ᴍẹ ở ᴛʜôɴ ʟᴀɪ ʜạ ᴛʀᴜɴɢ, xã ʜùɴɢ ᴀɴ, ʜᴜʏệɴ ᴋɪᴍ Độɴɢ.

“ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴅũɴɢ đã đượᴄ đưᴀ ᴠề địᴀ ᴘʜươɴɢ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛử ᴛʜɪ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ”, ʟãɴʜ đạᴏ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴóɪ.

Không có mô tả.
𝟺 ɴɢᴜᴏɪ ᴄʜᴇᴛ sᴀᴜ ʙᴜᴀ ᴀɴ ᴀɴʜ 𝟷
ᴄăɴ ʙếᴘ ɴơɪ ᴄʜị ᴛìɴʜ ᴠà ᴄʜị ᴛươɪ ᴄʜế ʙɪếɴ ʙữᴀ ᴛʀưᴀ. Ảɴʜ: ʜảɪ ɴᴀᴍ.
ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀưᴀ 𝟸𝟼/𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ sảɴ (ở ᴛʜôɴ ʟᴀɪ ʜạ ᴛʀᴜɴɢ, xã ʜùɴɢ ᴀɴ) ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙữᴀ ăɴ ɢɪᴀ đìɴʜ. ᴍâᴍ ᴄơᴍ ʜôᴍ đó ᴄó 𝟿 ɴɢườɪ ɢồᴍ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ sảɴ, ɢɪᴀ đìɴʜ 𝟸 ᴄᴏɴ ɢáɪ ʟà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛươɪ, ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛìɴʜ.

ᴋể ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜắᴍ (ᴠợ ôɴɢ sảɴ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙữᴀ ăɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛừ ᴛʀướᴄ. ʙà đɪ ᴄʜợ ᴛʜấʏ ᴄʜị ᴛươɪ ɴêɴ ʀủ ᴠề ăɴ ᴄơᴍ ᴄùɴɢ. sᴀᴜ đó, ʙà ɢọɪ ᴛʜêᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ᴛìɴʜ.

ʙữᴀ ᴄơᴍ đượᴄ 𝟸 ᴄʜị ᴇᴍ ᴛìɴʜ ᴄʜế ʙɪếɴ, ᴄó ᴄáᴄ ᴍóɴ ᴛʜịᴛ ʟợɴ, ᴄʜả ʟợɴ, ᴛʀứɴɢ ʀáɴ, đậᴜ ᴘʜụ ᴠà ʀᴀᴜ ᴄầɴ. “ᴍọɪ ɴɢườɪ ăɴ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴍâᴍ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢườɪ ʟạ ɴàᴏ đếɴ ɴʜà ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó”, ʙà ᴛʜắᴍ ɴóɪ ᴠà ᴋể ʀằɴɢ ᴀɴʜ ᴅũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅᴏ ʙậɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ở ᴛʜáɪ ʙìɴʜ.

4 nguoi chet sau bua an anh 1

ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ʙữᴀ ăɴ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟶 ᴘʜúᴛ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 𝟿 ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ᴄʜị ᴛươɪ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ɴôɴ, đᴀᴜ ɴɢựᴄ, sᴀᴜ đó ᴄᴏ ɢɪậᴛ, ᴍắᴛ ᴛʀợɴ ɴɢượᴄ, sùɪ ʙọᴛ ᴍéᴘ ᴠà đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sảɴ – ɴʜɪ ᴛỉɴʜ ʜưɴɢ ʏêɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙé ᴛʀᴀɪ ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

sᴀᴜ đó, ʙé ᴛʀᴀɪ 𝟻 ᴛᴜổɪ (ᴄᴏɴ ᴄʜị ᴛìɴʜ) ᴄũɴɢ ɢặᴘ ɴʜữɴɢ ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴛươɴɢ ᴛự ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ. Đếɴ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴄủᴀ ʙà ᴛʜắᴍ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ đᴀᴜ ʙụɴɢ, ɴôɴ ᴍửᴀ.

ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ đượᴄ đưᴀ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴄʜị ᴛươɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟷𝟸, ᴄòɴ ᴄʜị ᴛìɴʜ ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʀưᴀ 𝟸𝟿/𝟷𝟸. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ɢặᴘ ᴠấɴ đề ᴠề sứᴄ ᴋʜỏᴇ, ᴀɴʜ ᴅũɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ʀơɪ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜôɴ ᴍê, đượᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛạɪ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ở ʜà ɴộɪ.

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.